Provádíme:

Betonová podlaha

Provádíme jak s dodávkou materiálu, tak s materiálem objednavatele. Záleží na přání zákazníka. Betonová podlaha je vhodná jako podklad pro podlahové krytiny. Díky rovnosti a struktuře podlah od nás není nutná stěrka pod podlahové krytiny, čímž docházi k ušetření nákladů na straně zákazníka.

Za 24 hodin je podlaha pochůzná.


Betonová podlaha s přídavkem polypropylénových vláken

Použitím polypropylenových vláken se omezí vznik smršťovacích trhlin v počátcích tuhnutí a tvrdnutí směsi, zlepšuje se mrazuvzdornost, vodotěsnost a odolnost betonu vůči klimatickýma chemickým vlivům. Beton je odolnější vůči únavovému namáhání a obrusnosti povrchu.


Podlaha z polystyrenbetonu

Polystyrenbeton je také druh lehčeného betonu.


Vyrovnávání podlah

Další možností provádění je i vyrovnávací potěr o tloušťce 1 cm, na což má naše firma vypracován technologický postup.


Provádíme také vnitřní omítky sádrové, cemento-vápenné z vlastních i vámi dodaných materiálů.